MUP ZDK: Pismo podrške učenicima 9-A razreda Osnovne škole Gostović

Dešavanja

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je uputila pismo podrške učenicima 9-A razreda Osnovne škole “Gostović” u Zavidovićima, u projektu “JA GRAĐANIN”, koji učenici provode u okviru školskih aktivnosti sa nastavnicom predmeta Građansko obrazovanje.

Naime, kako su učenici obrazložili u svom dopisu upućenom Upravi policije, projekat se temelji na detekciji i konkretizaciji problema sa kojim se susreću građani, a koje su učenici u okviru projekta označili kao najznačajnije i najbitnije nudeći istovremeno projektna rješenja za iste. U tom smislu, u okviru ovog projekta učenici 9-A razreda pomenute škole su kao jedan od veoma aktuelnih problema današnjice detektovali i izabrali upotrebu nelegalnog vatrenog oružja,  kako u BiH, tako i u svijetu. Nakon što su razmotrili predloženi problem, jedna od njihovih ideja, kao najbolje rješenje bi bila i dodatna edukacija stanovništva o opasnostima posjedovanja i posljedicama upotrebe nelegalnog vatrenog oružja.

Kako bi im pružili podršku u njihovim namjerama i obogatili predloženi projekat, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je učenicima navedene škole uputila pismo podrške, te pored edukativnih smjernica u pogledu navedenog pitanja ustupila i određeni broj letaka i plakata koji su korišteni tokom upravo završene kampanje “Poštuj život, ne oružje”, koja je sprovedena zajedno sa drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini, uz kontinuiranu informisanost Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, uz tehničku podršku koju pruža Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP u BiH) i koja je kao društveno odgovorna kampanja imala prvenstveno za cilj edukaciju stanovništva i povećanje svijesti o štetnosti i opasnostima upotrebe nelegalnog vatrenog oružja i neodgovornog posjedovanja legalnog oružja. Kako je pojašnjeno učenicima koji učestvuju u projektu putem ovog promo materijala mogu edukovati druge učenike, stanovnike Zavidovića, a i sami uvidjeti koje su opasnosti i posljedice posjedovanja i upotrebe nelegalnog vatrenog oružja i time postići ciljeve zadate projektom.

Projekat koji provode učenici 9-A razreda osnovne škole “Gostović” u Zavidovićima pod sloganom “Stvarajmo mir i sigurnost” sigurno može biti dobar primjer prevencije upotrebe nelegalnog vatrenog oružja, koji će obuhvatiti djecu i mlade, kao i odrasle, a što u konačnici znači smanjen broj nelegalnog vatrenog oružja u posjedu građana i sigurnije okruženje za sve.

Stoga, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona čestita nastavnom osoblju i učenicima Osnovne škole “Gostović” na sprovedenom projektu, te ističemo da njihov pristup rješavanju problema na nivou lokalne zajednice predstavlja visok nivo društvene i građanske odgovornosti i u svakom smislu zaslužuje sve pohvale .

Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje MUP ZDK

Zdici.info