Mujanović: Povoljno privredno okruženje u Zavidovićima, problem nedostatka građevinskog zemljišta za izgradnju novih poslovnih zona

Dešavanja

Hašim Mujanović, gradonačelnik Zavidovića oglasio se saopštenjem u kojem navodi da je u Zavidovićima povoljno privredno okruženje, a saopštenje prenosimo u cjelosti.

Stupanjem u mandat Općinskog načelnika / Gradonačelnika cilj mi je bio, pored ostalog, stvoriti što povoljnije uslove za privrednike i one koji imaju namjeru pokrenuti vlastiti biznis. Smatram da sam, u saradnji s uposlenicima nadležne Službe, u toj namjeri djelimično uspio.

Svake godine u Budžetu Grada Zavidovići predviđena su sredstva za poticaj zapošljavanja i razvoja privrede i to: Subvencioniranje troškova obuke novozaposlenih pri prvom zaposlenju za poslove u proizvodnim djelatnostima, subvencioniranje unapređenja poslovanja, subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite, razvoj ženskog poduzetništva i subvencioniranje dijela trokoškova zakupa poslovnog prostora na području Grada Zavidovići.

Pored ovoga u skladu sa Odlukom od administrativnim taksama nezaposlena lica su oslobođena plaćanja takse na izdavanje rješenja za osnivanje obrta, srodne djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti i trgovine te izdavanje uvjerenja iz službenih evidencija. Takse na izdavanje rješenja za osnivanje djelatnosti također su oslobođeni i penzioneri sa najnižom penzijom. Također, pravno ili fizičko lice koje počne da obavlja djaltnost oslobađa se komunalne takse za prvu godinu poslovanja u punom iznosu a u drugoj godini poslovanja u iznosu od 50%, a mladi do 35 godina oslobođeni su i u trećoj godini takse u iznosu od 50%.

Prilikom pokretanja vlastitog biznisa nezaposlena lica su također oslobođena svih troškova. Napominjem da su navedene takse u Zavidovićima najniže u odnosu na općine/gradove u okruženju.

Jedan smo od rijetkih gradova/općina koja posjeduje BFC certifikat kao krunu višegodišnjeg napora administracije Grada Zavidovići u stvaranju boljeg poslovnog ambijenta. Također, jedna smo od rijetkih jedinica lokalne samouprave s kojom saradnju želi i Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini kroz implementaciju projekta DIASPORA INVEST vrijedan 15,7 miliona dolara. Grad Zavidovići je odabran za učešće u ovom projektu u prvom krugu sa još 11 općina/gradova što nam govori da smo na veoma dobrom putu u stvaranju dobrog poslovnog ambijenta u Zavidovićima. Pored toga tu je i projekat USAID LGAA kojem je namjera pružiti pomoć odabranim partnerskim jedinicama lokalne samouprave da postanu efikasnije, transparentnije i odgovornije u pružanju javnih usluga građanima i poslovnim subjektima.

Međutim, iako smo stvorili dobre privredne preduslove Grad Zavidovići suočava se s nedostatkom adekvatnog građevinskog zemljišta za izgradnju novih poslovnih zona i privrednih objekata. U saradnji sa višim novima vlasti izgradili smo postojeće industrijske zone čiji su kapaciteti popunjeni.

Veliki potencijal i ogromna površina građevinskog zemljišta „leži“ nam neiskorištena a to je prostor IP „Krivaja“ koja je samo zaslugama moćnika u potpunosti uništena a vrijedni radnici ovog kombinata lošom politikom istjerani su sa svojih radnih mjesta. To sigurno nije moja zasluga!

Naša namjera od koje ne odustajemo je svim raspoloživim sredstvima nastojati vratiti ovo posrnulo privredno društvo u ruke Grada Zavidovići a zemljište i objekte dati na korištenje svakom potencijalnom investitoru.

Zdici.info