Krivajna Vila ponovo na prodaji: Stečajni upravitelj zakazao novu prodaju za mjesec dana

Dešavanja

IP KRIVAJA DOO ZAVIDOVIĆI U STEČAJU – OBUSTAVA PRODAJE NEKRETNINA I OPREME I ZAKAZIVANJE NOVOG TERMINA PRODAJE

U skladu sa članom 25. i 51a u vezi sa članom 101.102,108. i 29. Zakona o stečajnom postupku (SI. novine FBiH broj: 29/03, 32/04,42/06), te Odluke odbora povjerilaca stečjanog dužnika broj: OP-80/2020 od 03.12.2020. godine u predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St Općinski sud u Zenici, Stečajni upravnik oglašava:

OBUSTAVU JAVNE PRODAJE NEKRETNINE I POKRETNINE

STEČAJNOG DUŽNIKA IZ TEHNIČKIH RAZLOGA IZAKAZUJE NOVI TERMIN PRODAJE

1. Prodaja javnim nadmetanjem zakazana za dan 21.01.2021. godine (četvrtak) u 11,00 sati u prostorijama stečajnog dužnika IP ,,Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju, u Upravnoj zgradi Vila, Radnička bb, Zavidovići, a objavljenu u dnevnim novinama Oslobođenje dana 16.12.2021. godine, se obustavlja iz tehničkih razloga.

Novi termin za prodaja se zakazuje za dan 18.02.2021. godine (četvrtak) u 11,00 sati u prostorijama stečajnog dužnika, IP „Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju, u Upravnoj zgradi Vila, Radnička bb, Zavidovići.

2. Ostatak oglas ostaje ne izmijenjen, s tim da se u skladu sa Odlukom Odbora povjerilaca broj:

OP:80-III/2020 od 03.12.2020. godine objavljuje prodaja: LOT 7. Početna cijena prodaje 952.511,37KM bez poreza K.Č. 675/3, Vila 290m2, KO Zavidovići K.Č. 675/3, Kamena kuća 187m2, KO Zavidovići K.Č. 675/3, Dvorište 3905m2, KO Zavidovići, Komsija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je Odluku o proglašenju historijske građe Vila (upravna zgrada) ,,Krivaja“ d.o.o. u Zavidovićima nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, broj: 07.4.- 2.3-37/18-24 od 21.12.2018. godine.

Identifikacija oglašene imovine za LOT 7. prema Nalazu i mišljenju, urađenom od strane stalnog sudskog vještaka arhitektonske struke, Fahrudin Delić, broj: 114-F-2018-529 od 18.07.2018. godine. Uvjeti i način prodaje koji su objavljeni u oglasu od 16.12.2020. godine se odnose i na lot 7, izuzev tačke 3.7. gdje se dodaje Kamena kuće će se predati nakon 18 mjeseci od zaključenja ugovora.

3. Ovom objavom daje se na znanje zainteresiranim osobama da se obustavlja postupak prodaje za navedenu tačku 1. za dan 21.01.2021. godine u 11,00 sati, a novi termin za prodaja se zakazuje za 18. (četvrtak) 02.2021. godine u 11,00 sati

Zdici.info