Kolumna | Ja sam vlast i to je moje

Zabava

Piše: Amir Sendić

Sluge svoje na vlasti, rođeni ste u ovoj zemlji i hranite se hljebom svoga naroda, a svrha i sluge ste sami sebi. Sigurno je bilo boljih i gorih od vas. Pitate li se da li sterete kampanjski asfalt jetimskim novcem ili hranite li svoju čeljad neostvarenim pravima osoba sa invaliditetom? Plakatirate li svoje glave na stubove rasvjete neugrađenim taktilnim vodilicama i ozvučenjem semafora za slijepa i slabovidna lica?

Vozite li službena vozila u privatne svrhe od neizgrađenih pristupnih rampi i liftova za paraplegičare? Planirate li zadužiti možda nerođenu djecu čijim majkama niste obezbjedili poklon barem ili pristojnu naknadu a sve zarad svojih bolesnih planova? Trošite li na medijsku promociju neinstalirani sistem za pročišćavanje otpadnih voda čime djeci koja još ni planirana nisu ostavljate đerize u kojima će učiti plivati jer bazena nema?

Trpate li u privatne džepove novac od javnih površina dodijeljenih na korištenje od kojih niste kupili navalno vozilo ili šmrk vatrogascima da obuzdaju oganj imovine poreskih obveznika?

Kakvo je to shvatanje, ideologija i filozofija? Malo je dobrih, razumom obdarenih i moralom odjenutih. Kroz povijest je uvijek bila prisutna borba dobra i zla, razuma i gluposti, morala i nemorala. Razumijevanje i razlučivanje ovih polariteta je imperativ i obaveza čovjeka.

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne odražavaju nužno stanovišta i uređivačku politiku  portala Zdici.info

Zdici.info