Klub vijećnika SDP-a i načelnik Mujanović kategorično protiv povećanja cijena komunalnih usluga

Dešavanja
JKP

JKP "Radnik" Zavidovići

Na 39.sjednici OV zavidovići općinski vijećnici su pored ostalog raspravljali i o tačci dnevnog reda: Prijedlog odluke o izmjenama cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.

Na ovoj tačci vjećnici su odlučili da prekinu sjednicu općinskog vijeća. Za Smart TV ispred kluba vijećnika SDP-a vijećnik Damir Memić istakao je: „Što se tiče komunalne naknade i prijedloga odluke o izmjeni cjenovnika odvoza smeća stav Kluba vijećnika SDP-a je jasan i SDP, sigurno, kao politička partija neće podržati nikada nijednu odluku koja se tiče poskupljenja. Očigledno da vladajuća većina u općinskom vijeću bi da vlada a da ne preuzima odgovornost za odluke koje treba. Ako su prihvatili da upravljaju ovom Općinom i da je vode, imaju većinu u općinskom vijeću neka i snesu odgovornost koja podrazumjeva i donošenje i teških odluka koje nisu baš popularne.“

Načelnik Mujanović kazao je: „Sad ističem da sam protiv bilo kakvog povećanja cijena komunalne usluge i smatram svakako da cijena od 1,40 KM je i prevelika koju građani plaćaju, zato što treba iskoristiti sve unutrašnje rezerve koje ima JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići a prije svega mislim na naknadu koju građani plaćaju po osnovu isporučene vode. Ukoliko je na vodomjeru isporučeno 2 miliona kubika godišnje vode a naplati se nekih 600-700 hiljada maraka postavlja se pitanje gdje je ostatak novca. Iz tog razloga sada vraćamo stvari na početak i ne znam kakva će biti sudbina, da li će vijećnici prihvatiti takav cjenovnik ili ne ali generalno sam protiv takvog cjenovnika“.

39. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići

U Općini Zavidovići održana je 39. sjednica Općinskog vijeća. Iako su vijećnici trebali da raspravljaju o 14 tačaka dnevnog reda, ipak je sjednica prekinuta. Razlog za to je neslaganje oko gorućeg problema ove općine a to je Prijedlog odluke o izmjenama cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja.

Objavljuje Smart TV u Utorak, 5. studenoga 2019.

Pored ove goruće tačke na sjednici je na dnevno redu bila i tačka: Utvrđivanje boda komunalne naknade.

Za Smart TV načelnik je dao izjavu: „Očekivao sam da će vijećnici iskazati sluh, da će prihvatiti u nacrtu a eventualno da kroz javnu raspravu i kroz daljnju proceduru usvajanja jedne takve odluke da ćemo doći do onih stvarnih objektivnih parametara koliko to zaista treba svaki građanin da izdvoji novčanih sredstava da bi grad bio pokošen, uređen, zasađeno cvijeće. Međutim, čini mi se da je predizborna kampanja već podavno u Zavidovićima započela i svi su se utrkivali da se dodvore građanima, kako ne bi ovo uradili, a sutra će ti isti vijećnici postavljati vijećničke inicijative i vijećnička pitanja nezadovoljni, ispred građana, ne kvalitetnom javnom rasvjetom, nedovoljnim uređenjem grada, zaboravljajući pri tome da su oni ključni akteri koji su zanemarili ovu obavezu”.

Većina vijećnika je na ovoj sjednici glasala i protiv usvajanja tačke o prijedlogu o izmjenama i dopunama kapitalnih investicija općine Zavidovići za period 2020-2024.godina.

Zdici.info