Kandidati Naroda i Pravde Zavidovići za Opće izbore 2022.

Dešavanja

Stranka Narod i Pravda je relativno mlada politička organizacija, a u našem gradu djeluje kao Povjereništvo od avgusta 2021.god kojem su se kasnije priključili brojni mladi ljudi koji dotad nisu bili politički aktivni.

Naše Povjereništvo na Općim izborima 2022.god. ima osam kandidata- tri kandidata za Parlament Federacij BiH – Koalicija “Povjerenje ” ( Narod i Pravda i SPU BiH) i pet kandidata za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona.

Kandidati za PARLAMENT FBiH su:

Dipl. krim. Admir Mujkić 3

 

Prof. Amira Đerzić 8

Prof. Fuad Mulahusić 10

Kandidati za SKUPŠTINU ZDK su:

Prof. Admir Fojnica 4

Dr. Amela Suljić-Avdić 11


Dipl. ekon. Albin Džinić 20


Prof. Edin Pekmić 25

Dr. Samir Skejić 37

 

Politika stranke Narod i Pravda na federalnom nivou će se bazirati na antikorupciju, razvoj privrede , komunikacija, reviziju pravosuđa i javne uprave i bolje zdravstvene i socijalne zaštite.

Što se tiče našeg kantona imam 10 tačaka koje ćemo nastojati realizovati. A to su:
1. Prestrukturiranje Kantonalne bolnice u klinički centar
2. Razvijanje turističkih potencijala
3. Osnivanje Agencije za kontrolu kvaliteta obrazovanja
4. Riješavanje javnog duga prema zaposlenima u javnom sektor
5. Prebacivanje Ministarstva ekologije i okoliša u Zenicu
6. Afirmacija željezničkog saobraćaja
7. Izgradnja fabrike za preradu otpadnih voda
8. Pronatalitetna strategija
9. Osnivanje kantonalne poljoprivredne zadruge
10. Reforma javne uprave

IZBORI PROMO 2022.

Zdici.info