Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2020 godinu

Biznis

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH objavio je Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2020 godini.

Na službenoj stranici Fonda: www.fond.ba možete preuzeti:

Javni poziv

Obrazac za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom
Obrazac za novčani stimulans samozapošljavanje
Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a zaključno sa 30.09.2020. godine.

Zdici.info