JAVNI OGLAS za dodjelu novčane nagrade pod nazivom “Nagrada za posebno nadarene studente -Alen Mehmedović” za akademsku 2019/2020

Zabava

Obavještavaju se redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija sa područja općine Zavidovići da je Oglas za dodjelu novčane nagrade pod nazivom “Nagrada za posebno nadarene studente – Alen Mehmedović” za akademsku 2019. / 2020. godinu otvoren dana 21.08.2020 godine.

Pravo prijave na Oglas imaju redovni i redovni samofinansirajući studenti sa područja općine Zavidovići koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u BiH i van BiH i to: studenti od druge do šeste godine studija-prvi ciklus i studenti drugog ciklusa, studenti čiji prosjek ocjena svih položenih ispita od početka studija i nadalje iznosi najmanje 9,0 odnosno 4,5 i apsolventi ili završeni studenti prvog ciklusa i drugog ciklusa koji su taj status stekli na osnovu prethodne akademske godine.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Općine Zavidovići i web stranici Općine Zavidovići.

Tekst javnog oglasa-posebno nadareni studenti 2020
Kriteriji-posebno nadareni studenti 2020
Prijavni obrazac posebno nadarani studenti 2020

Izvorni Članak: www.zavidovici.ba