Izvještaj Crvenog križa općine Zavidovići o aktivnostima na terenu za period 23-31.03

Zabava

S obzirom na ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi rizična skupina građana, te ostali građani što u ovakvoj situaciji ne mogu dobiti blagovremene i adekvatne informacije sa terena, prenosimo dopis Crvenog križa Zavidovići u cjelosti:

“Ovim aktom želimo Vas informisati o aktivnostima za gore navedene datume kako slijedi: Tehnički sekretar je radio u kancelariji i primao pozive stranaka, te usmjeravao na mobilne timove, zavisno od udaljenosti stranke.

Prvi dan (23.03) mobilni tim 1 (Indira i Muamera )imale su dvije intervencije, a mobilni tim 2 (Mediha i Ilma) imale su tri intervencije;

Drugi dan (24.03) mobilni tim 1 imao je dvije intervencije a mobilni tim 2 imao je također dvije
intervencije – kupovina artikala penzionerima;

Treći dan (25.03.) mobilni tim 1 i 2 rade u užoj zoni grada, a mobilni tim br 3. (Joldić, Šehić) u
saradnji sa štabom Civilne zaštite razvoze i dijele pakete donaciju CkFBiH (hrana, higijena, brašno).
– Treći tim je (25.03) npodijelio je ukupno 5 paketa hrane, higijene, donacija CKFBiH na urbanim dijelovima općine Zavidovići;

U četvrtak (26.03) četvrtog dana mobilni tim 4 također su podijelii 5 paketa hrane, donacija CK FBiH, isto u ruralnim dijelovima općine uz asistenciju – usluga vozila Civilne zaštite općine Zavidovići;
– tehnički sekretar je zaprimio 20-tak poziva građana, te razvrstavao-usmjeravao iste prema drugim institucijama jer nisu bile iz našeg domena;

Peti dan (27.03.) prvi tim (Indira,Mediha) su za jednu sugrađanku izvršile nabavku lijekova;

Šesti dan (28.03.-subota-) posjetili smo Dautović Fatima (74) koja se zahvaljuje volonterima, koji su joj kupili namirnice i lijekove, ističući da živi sama i da bez volontera ne zna kako bi kupila iste jer je
kritična skupina građana.

Sedmi dan (30.03.) posjetili smo Vračević Uroš (86) koji j zatražio pomoć volontera tj.Crvenog križa općine Zavidovići jer se i sam nalazi u kritičnoj skupini, a zbog udaljenosti od porodice, u nemogućnosti je da mu se pruži pomoć, te su mu stoga volonteri jedina opcija.

Osmi dan (31.03.) tehnički sekretar je primao pozive, iste usmjeravao, a mobilni tim u saradnji sa
CZ-om je posjetio dva korisnika programa te i njima izvršio uslugu.

Mnogi građani koji pripadaju rizičnoj skupini građana općine Zaviodovići svakodnevno zovu i zahvaljuju se Crvenom križu na nesebičnoj pomoći koju činimo za njih u trenutnoj situaciji koja nas je zadesila, ali ovim putem molimo predstavnike rurlanih Mjesnih zajednica da se uključe u vršenju usluga osobama koje podliježu općinskoj naredbi.

Značajno je spomenuti da smo dobijali e-mailove ili telefonske pozive naših sugrađana koji žive u susjednim gradovima, te smo i njih usmjerili na predstavnike Mjesne zajednice, rođake, komšije i prijatelje da učine usllugu osobama koje su u potrebi.

Volonteri Crvenog križa su korisnicima programa isporučili 11 paketa hrane i 11 paketa higijene, 80 paketa pelena za bolesna lica, te preko 300 kom maski i rukavica.

Molimo građane a pogotovo penzionere da ne pozivaju svakodnevno Crveni križ jer nemamo rezervnih maski i rukavica ,a iste moramo čuvati, odnosno imati za 20-tak volontera koji svakodnevno obilaze građane kojima je potrebna pomoć” – navodi se u dopisu Crvenog križa.

Zdici.info