Izet ef. Čamdžić: Vrijeme je kao vatra

Život
prof. hadži Izet ef. Čamdžić

prof. hadži Izet ef. Čamdžić (Foto: Zdici.info/Arhiva)

Izet ef. Čamdžić je jučerašnju hutbu na džuma-namazu u Gradskoj džamiji naslovio sa “Vrijeme kao vatra”.

Čovjeku bi, pogleda li oko sebe, trebalo biti jasno da je prolazan, da je smrtan. Tu oko nas mezarja su nam, koja nas na prolaznost, na smrtnost podsjećaju. U svjetovima s kojima životni prostor dijelimo svjedočimo nastajanje i nestajanje života. Bilje niče, raste, stasava, suši se. U životinjskom svijetu postoje i takve vrste kojima životni vijek traje jedan dan ili od toga kraće. Čovjek to sve vidi, promatra, a i Kur'an ga nedvosmisleno opominje da je sve prolazno i smrtno. U prirodi vremena je da u njemu sve nestaje, osim svjetova Stvoritelj. I vrijeme prolazi zajedno s onim što u njemu iščezava. Vrijeme je poput vatre, kao što se vatra ugasi, nestane zajedno s onim što je vatrom čini, tako i vrijeme nestane s onim što u njemu iščezne. Zato je opomena upućena nama od našeg Gospodara, svjetova Stvoritelja tako jasna, nedvomislena: “Tako mi vremena, čovjek je uistinu na gubitku, osim onih koji vjeruju i dobra djela čine. Osim onih koji su na stranu ustrajnosti, strpljivosti, koji su na strani istine”, bila je uvodna poruka ef. Čamdžića.

Cijelu hutbu možete pogledati na videu ispod.

Zdici.info