Intervju | Damir Memić - Kandidat za Općinskog načelnika Zavidovića

Sponzorisano

Damir Memić je na predstojećim Lokalnim izborima kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP BiH) za Općinskog načelnika Zavidovića pod rednim brojem 2 na glasačkom listiću.

Magistar je prava, trenutno je zaposlen kao profesor historije u Gimnaziji “Rizah Odžečkić”, do skora je radio i kao trener u RK Krivaja, a u protekle četiri godine je imao i mandat vijećnika u Općinskom vijeću Zavidovići. U nastavku možete pogledati intervju koji je dao za Zdici.info.

Šta vas je to navelo da se kandidujete za načelnika općine Zavidovići?

– Prije svega ja sebe doživljavam kao jednog istinskog lokal patriotu koji je vezan za ovaj grad, koji je čitav svoj život proveo na područje naše općine osim onog kratkog perioda studiranja, koji je formirao svoju porodicu na području naše općine i koji ima namjeru ovdje ostati i stvarati bolje uslove živote. Kroz protekle četiri godine rada u Općinskom vijeću uvidio sam mnoge nedostatke u funkcionisanju naše lokalne zajednice i ubijeđen sam da naša lokalna zajednica može i mora puno bolje nego što je to trenutni slučaj. Mladi ljudi su totalno isključeni iz donošenja političkih odluka, motivacija ljudi da se uključe u rješavanje problema na području naše općine je sve manja i moj moto je prije svega da pokušam kao neko ko je duži niz godina u svim sferama surađivao s ljudima, od školstva do sporta, da budem onaj faktor okupljanja koji će okupiti pozitivni snage jer siguran sam da je hitnost promjena veoma bitna. Nemamo puno vremena, šta više čekati i ubijeđan sam da je pred nama jedna generacijska odgovornost za našu djecu. Bojim se da Zavidovići ne postanu onaj grad gdje će se raditi samo u interesu pojedinaca, interesnih skupina, odnosno grad izgubljene i prošlosti, i sadašnjosti, i budućnosti.

Vi ste neko ko posljednjih godina aktivno učestvuje u političkom životu naše općine. Kako dosad gledate na dosadašnje načelnike i njihov doprinos našoj općini?

– Ja sam poznat kao osoba koja je spremna surađivati sa svima, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali, osnovno mjerilo kod ljudi koje cijenim je kvaliteti koji posjeduju i već sam ranije govorio da ću surađivati sa svima onima kojima je u prvom cilju oporavak naše općine. Sami statistički pokazatelji govore gdje se mi nalazimo. Evo i u prethodne četiri godine mandata mogu reći da se nije uspio zaustaviti pad naše općine prema mnogim pokazateljima. Imamo manji broj poslovnih subjekata, imamo najveći broj nezaposlenih na području našeg kantona i naša općina moram reći ne samo da stagnira nego i nazaduje. Drugi problem koji ovdje želim reći jesu ljudski resursi, sve više ostajemo bez ljudskih resursa. Općina bez ljudi nema nikakav smisao i svrhu. O prethodnim načelnicima najbolje će reći građani, tako da se ja ne bih puno bavio tim pitanjem, mislim da dovoljno govori situacija u kojoj se nalazimo.

Šta će biti primarni ciljevi vašeg djelovanja ukoliko građani izaberu baš vas za budućeg načelnika općine Zavidovići?

– Primarni ciljevi mog djelovanje će prije svega biti da vratim povjerenje građana u instituciju Općine. Mi moramo stvoriti Općinu koja će služiti građanima, a ne Općinu gdje će građani uči sa jednim problemom, a izaći sa deset problema iz Općine. Ono za što ću se dalje zalagati jeste transparentnost budžetskog novca. Građani su kod nas veoma malo uključeni u odlučivanje o raspodjeli budžetskih sredstava i ono što mogu obećati kada postanem općinski načelnik jeste da ću se za sve realizovane projekte prije svega zahvaliti poreznim obveznicima odnosno našim sugrađanima, jer sve projekte koji se rade najzaslužniji su naši građani i mislim da to tako i trebamo posmatrati. Suština svih ovih procesa i djelovanja jeste razvoj privrede. Bez razvoja privrede, mislim tu prije svega na mala i srednja preduzeća, mi ćemo veoma teško se nositi sa konkurencijom i mislim da trebamo krenuti tim putem. Vi ste svjedoci da klima na području naše općine za razvoj poduzetništva nije baš najbolja, ali da nisu adekvatno ni promovisane mogućnosti koje naša općina pruža. Nama je potreban jedan biznis servis centar za što sam se i kao vijećnik zalagao i nažalost to je ostalo mrtvo slovo na papiru, a koji će se baviti saradnjom sa privrednicima. U okviru tog servis centra trebamo sigurno formirati i jedno odjeljenje za projekte. Nama u općinskoj strukturi trebaju novi mladi ljudi koji poznaju jezike i koji znaju pisati projekte i koji su spremni pomoći našim privrednicima u privlačenju investicija kako sa viših nivoa vlasti tako i iz međunarodnih fondova. Mi na ove lokalne izbore izlazimo sa programom koji ima sedam politika, a to su prije svega lokalna politika i poslovne mogućnosti, socijalna i zdravstvena zaštita, obrazovna politika, omladinska politika, kultura i sport i treba tu napomenuti da se još bavimo ekologijom i zaštitom životne sredine kao i lokalnom samoupravom. Kroz program koji smo napravili i koji smo javno objavili na Facebook stranici koji ima 36 stranica, svim građanima je dostupan program. Program sadrži za sve ove oblasti, prijedloge i mjere, kako realizovati i otkloniti te probleme i sigurno je da ćemo djelovati putem tog programa. Privreda treba biti ključ razvoja, međutim ono što ja sigurno mogu obećati je da ću od Zavidovića stvoriti ugodniju sredinu za život. Mnogi su problemi koji su prisutni ovdje, kao što su pitanje rasvjete, što ste i sami svjedoci, neriješeno pitanje pasa lutalica, loša infrastruktura u sferi sporta. Veoma je aktuelno pitanje gradske sportske dvorane, gdje sam kao vijećnik  insistirao da se konačno krene u renoviranje tog objekta. Mnogi neriješeni pravni odnosi oko pitanja zemljišta na području naše općine. Evo vi ste imali slučaj da se prodaje Krivajina vila, da se prodaje spomenik kod Kristala. To su mnoge stvari koje moramo rješavati. Moramo ovu sredinu učiniti ugodnijom za život kako onima najmlađim tako i pripadnicima treće životne dobi, jer imam osjećaj da ni jednoj ni drugoj populaciji ne nudimo nikakve sadržaje. Kao socijaldemokrata koji promovira u svojoj ideologiji slobodu, jednakost, solidarnost zalagat ću se prije svega da krenemo sa mjerama koje će nam prije svega zadržati stanovništvo na području naše općine. Mi moramo povećati transfer za nezaposlene porodilje, moramo pojačati transfer, odnosno klub vijećnika SDP-a je podnio inicijativu koja je usvojena, transfer za stambeno zbrinjavanje mladih na području naše općine. Moramo raditi na ravnomjernom razvoju grada i sela te da ispravimo nepravdu prema onim mjesnim zajednicama koje su zapostavljene. Moramo obezbijediti minimalno 50 posto mjesečne karte za prijevoz učenika. Moramo uvesti naknade za porodice sa više djece i mislim da su to mjere koje bi na neki način zaustavile barem djelimično odlazak stanovništva sa područja naše općine.

Možete li spomenuti neke vaše karakteristike koje bi trebale napraviti razliku u odnosu na druge kandidate i koje bi građani trebali da prepoznaju na predstojećim izborima?

– Socijaldemokratska partija je uvijek vodila i uvijek će voditi korektnu kampanju. Kod nas se i na listi za Općinsko vijeće nalaze ljudi iz naroda, obrazovani ljudi, a 75 posto je visokoobrazovanih ljudi i sigurno je da mi nećemo ići ispod dostojanstva koje posjedujemo kakva god bila cijena i rezultat tih izbora. Ono što smatram da me dijeli od drugih kandidata jeste da sam od svih ovih sedam kandidata najmlađi. Svaki kandidat ima svoju biografiju pa tako i ja, koja je javna i dostupna. Mislim da u ove lokalne izbore ulazim bez mrlje, bez oraha u džepu što narod kaže. Nikome ništa nisam dužan i ono što je moja jedina misija i kandidatura jeste da se stavim na raspolaganje s iskrenim namjerama, da pokušamo našu životnu sredinu učiniti boljom i ugodnijom za život nego što je danas.

Koja bi bila vaša završna poruka za građane općine Zavidovići uoči predstojećih lokalnih izbora?

– S obzirom na epidemiološku situaciju ja bi građanima prije svega poželio dobro zdravlje u ovom periodu jer se ovi izbori održavaju u veoma teškim okolnostima prije svega zbog ove pandemije koronavirusa. Građane ću pozvati da se aktivno uključe u kampanju, koliko to mjere budu dopuštale. Naročito sam kroz ove razgovore potencirao aktivaciju mladih ljudi, aktiviranje omladine na ovim lokalnim izborima da oni preuzmu stvari u svoje ruke i da budu pokretač promjena na području naše općine. Loše politike, loše vlasti biraju prije svega oni građani koji ne izlaze na izbore. Mi smo svjedoci danas da praktički u svim nivoima vlasti upravljaju oni koji dobiju otprilike 20 posto povjerenja, da li na lokalnim, da li na opštim izborima. Moja poruka za građane bi bila da izađu na lokalne izbore, da biraju načelnika koji će raditi za građane, a ne u interesu pojedinaca i različitih interesnih skupina. Stoga pozivam sve one pozitivne snage da se uključe i da zajedno mijenjamo našu općinu na bolje.

 

 

Zdici.info