Informacija o isplati sredstava podrške Evropske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize

Dešavanja

Obavještavaju se korisnici sa konačne liste po Javnom pozivu za dodjelu sredstava s pozicije tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – podrška EU BiH u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize da su sredstva od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike doznačena na račun Grada Zavidovići dana 28.12.2023. godine. Za 4001 lice koji su ostvarili pravo na ovu pomoć sa područja Grada Zavidovići odobreno je 1.665.331,40 KM.

Gradska služba za upravu finansija, budžet i trezor odmah po prispjeću navedenih finansijskih sredstava pristupila je doznačavanju istih na račune krajnjih korisnika prema spiskovima i brojevima računa po bankama.

Gradonačelnik Hašim Mujanović još jednom upućuje zahvalnost uposlenicima Gradske uprave, a posebno uposlenicima Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu i volonterima, na predanosti u radu prilikom obrade podnesenih zahtjeva u predviđenim rokovima. Gradska uprava ovim je pokazala da može odgovoriti svim izazovima i potrebama naših sugrađana.

Izvorni Članak: zavidovici.ba