Haris Hodžić: Usvojen je najvažniji dokument lokalne samouprave Zavidovići za 2023. godinu

Dešavanja

Haris Hodžić, vijećnik u Gradskom vijeću Zavidovići, ističe da je na posljednjoj osmoj  redovnoj sjednici Gradskog vijeća Zavidovići usvojen najvažniji dokument lokalne samouprave Zavidovići za 2023. godinu.

Saopštenje Hodžića prenosimo u cjelosti.

Iako su tokom javne rasprave, od strane građana, predstavnika udruženja i vijećnika, uloženi brojni prijedlozi, Gradonačelnik Zavidovića i gradske službe nisu imale sluha za iste kreirajući budžet samovoljno i bez uvažavanja mnogobrojnih sugestija i prijedloga naših građana.

Iz tog razloga, a prvenstveno na zahtjev građana i predstavnika udruženja građana, predložio sam neke od sljedećih amandmana na prijedlog budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu a koji su prihvaćeni od strane Gradskog vijeća Zavidovići:

1. Povećanje transfera za subvencioniranje troškova prijevoza učenika srednjih škola koji koriste javni prevoz za 2023. godinu na iznos od 270.000,00 KM.Ovim činom obezbjeđenja su sredstva za sufinansiranje troškova mjesečnih karti u iznosu od 50% za sve učenike koji pohađaju srednje obrazovanje na području grada Zavidovići.

Protiv ovog amandmana bili su gradonačelnik i vijećnici stranaka NES (NBL i A SDA), GDS, SBIH, SBB, PDA i SP.

2.Povećanje transfera za sufinansiranje troškova redovnog rada i projekata Udruženja “Mala sirena“, za 20.000,00 KM na ukupan iznos od 41.500,00 KM.

Protiv ovog amandmana bili su gradonačelnik i vijećnici stranaka NES (NBL i A SDA), GDS, SBIH, SBB, PDA i SP.

3.Povećanje transfera mjesnim zajednicama na ukupan iznos od 100.000,00 KM.

Protiv ovog amandmana bili su gradonačelnik i vijećnici stranaka NES (NBL i A SDA), GDS, SBIH, SBB, PDA i SP.

4.Formiranje transfera za troškove rada humanitarnog Udruženja “DHD“ Zavidovići na iznos od 5.000,00 KM.

Protiv ovog amandmana bili su gradonačelnik i vijećnici stranaka NES (NBL i A SDA), GDS, SBIH, SBB, PDA i SP.

5. Formiranje transfera za troškove rada Udruženja “HERC“ Park prijateljstva Bajvati Zavidovići na iznos od 5.000,00 KM.

Protiv ovog amandmana bili su gradonačelnik i vijećnici stranaka NES (NBL i A SDA), GDS, SBIH, SBB, PDA i SP.

6.Formiranje transfera za troškove rada Radio amaterskog kluba Zavidovići na iznos od 3.000,00 KM.

Protiv ovog amandmana bili su gradonačelnik i vijećnici stranaka NES (NBL i A SDA), GDS, SBIH, SBB, PDA i SP.

7.Povećanje transfera JU Domu zdravlja Zavidovići – sufinansiranje paliativne njege oboljelih lica za 10.000,00 KM na ukupan iznos transfera od 15.000,00 KM.

Protiv ovog amandmana bili su gradonačelnik i vijećnici stranaka NES (NBL i A SDA), GDS, SBIH, SBB, PDA i SP.

Također, putem kluba SDP-a predloženi su, a od strane Gradskog vijeća Zavidovići usvojeni, i neki od sljedećih jako bitnih amandmana kao što su:

8.Formiranje transfera Kapitalni izdaci za rekonstrukciju kanalizacione mreže i regulaciju oborinskih voda u ulici Zlatnih ljiljana u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM.

Protiv ovog amandmana bili su gradonačelnik i vijećnici stranaka NES (NBL i A SDA), GDS, SBIH, SBB, PDA i SP.

9.Formiranje transfera Kapitalni izdaci za rekonstrukciju i uređenje mostova na rijekama Krivaja, Bosna i Gostović u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM.

Protiv ovog amandmana bili su gradonačelnik i vijećnici stranaka NES (NBL i A SDA), GDS, SBIH, SBB, PDA i SP.

10.Formiranje transfera za troškove rada udruženja PD “Tajan 1929“ Zavidovići na iznos od 5.000,00 KM.

Protiv ovog amandmana bili su gradonačelnik i vijećnici stranaka NES (NBL i A SDA), GDS, SBIH, SBB, PDA i SP.

Nažalost, amandman za povećanje Tekućeg transfera za razvoj poljoprivrede za 2023. godinu na iznos od 350.000,00 KM nije dobio potrebnu većinu u Gradskom vijeću Zavidovići, te će isti ostati na nivou prethodne godine.

Svi gore navedeni a usvojeni amandmani postali su sastavni dio budžet našeg grada za 2023. godinu a za čije izvršenje ili neizvršenje je odgovoran Gradonačelnik Zavidovića.

Zdici.info