Gradonačelnik Mujanović predložio smanjenje paušala i naknada Gradskim vijećnicima na 1 KM po sjednici

Dešavanja

Saopštenje gradonačelnika Hašima Mujanovića prenosimo u cjelosti.

Na narednoj sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za utorak, 31.01.2023. godine između ostalih naći će se i tačka dnevnog reda: Prijedlog Odluke o visini naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Zavidovići kojom je predviđeno povećanje paušala i naknada gradskim vijećnicima za 100 KM po sjednici. Gradonačelnik Hašim Mujanović na ovaj Prijedlog odluke uputio je amandman kojim je predviđeno da:
– Vijećnicima Gradskog Vijeća pripada mjesečna naknada u paušalnom iznosu u visini od 1,00 KM umjesto dosadašnjih 250,00 KM,
– Predsjedavajućem Gradskog Vijeća pripada mjesečna naknada u paušalnom iznosu u visini od 1,00 KM umjesto dosadašnjih 500,00 KM,
– Vijećnicima Gradskog Vijeća pripada i naknada za prisustvo i učešće u radu Vijeća u visini od 1,00 KM umjesto dosadašnjih 150,00 KM,
– Predsjedavajućem Gradskog Vijeća pripada i naknada za prisustvo i učešće u radu Vijeća u visini od 1,00 KM umjesto dosadašnjih 200,00 KM.
U obrazloženju amandmana Gradonačelnik navodi da je nakon podnošenja Prijedloga Odluke o osnovama i načinu isplate naknada i drugih primanja vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Zavidovići u medijima se pojavila informacija da određene političke partije neće podržati navedeni Prijedlog Odluke zbog povećavanja paušala i naknada predsjedavajućem i vijećnicima za prisustvo i učešće u radu Vijeća. Također, u proteklom radu Gradskog vijeća Zavidovići više puta su iznošeni prijedlozi da vijećnički paušali i naknade budu simbolične vrijednosti od 1,00 KM.
Zbog navedenog Gradonačelnik je podnio amandman na osnovu kojeg NEĆE doći do povećanja paušala i naknada gradskim vijećnicima kao ni predsjedniku i članovima radnih tijela, već naprotiv, ovim amandmanom predviđeno je smanjenje paušala i naknada gradskim viječnicima na 1 KM.
Za svaku održanu sjednicu Gradskog vijeća predsjedavajućem Gradskog vijeća i gradskim vijećnicima iz Budžeta Grada Zavidovići isplati se ukupno 11.900,00 KM, što na godišnjem nivou iznosi 142.800,00 KM. Za jedan mandat od četiri godine to je ukupan iznos od 571.200,00 KM.
Na godišnjem nivou parlamentarnim strankama, vijećnicima i komisijama uplaćivano je oko 250.000,00 KM, odnosno na nivou mandatnog perioda oko milion konvertibilnih maraka.
Ovu tačku dnevnog reda gradski vijećnici razmatrat će na narednoj sjednici Gradskog vijeća, te će imati priliku odreći se svojih pozamašnih paušala i naknada a ta sredstva usmjeriti u projekte i aktivnosti od javnog interesa, subvencioniranje nabavke mjesečnih karata za učenike srednjih škola, subvencioniranje troškova komunalnih usluga za penzionere i radnike s najnižim primanjima, podršku infrastrukturnim i drugim projektima. Ovim činom pokazali bi građanima Zavidovića da rade za njihove a ne za svoje vlastite interese.

Zdici.info