Gradonačelnik Mujanović održao sastanak u cilju okončanja vanrednog stanja u JKP Radnik

Dešavanja

Prethodne sedmice održani su sastanci gradonačelnika Hašima Mujanovića sa predstavnicima radnika, sindikatom, upravom i klubovima vijećnika u cilju okončanja vanrednog stanja u JKP “Radnik” d.o.o. Zavidovići

Saopštenje gradonačelnika Mujanovića prenosimo u cjelosti.

U toku jučerašnjeg dana a i danas (prethodna sedmica) održano je niz sastanaka sa sindikatom, Nadzornim odborom, Skupštinom, predstavnicima radnika komunalnog preduzeća, direktorom, pomoćnicima gradonačelnika, pravobraniocem, te predstavnicima klubova vijećnika Gradskog vijeća Zavidovići a sve u cilju okončanja nastalih stanja u JKP “Radnik” d.o.o. Zavidovići i pokušaja udovoljenja njihovim zahtjevima koji se ogledaju u potrebi isplate pomoći zaposlenicima shodno Uredbi Vlade FBIH, te davanju garancije da će poslovanje JKP “Radnik” d.o.o. biti osigurano i u narednom periodu radi blagovremene isplate plata svih zaposlenika.

Komunalno preduzeće se nalazi u nezavidnoj situaciji. Na ovo sam upozoravao prije godinu i po dana kada je Gradsko vijeće odbilo usvojiti cjenovnik usluga čime je poslovanje pomenutog preduzeća dovedeno u pitanje, odnosno i tada se upozoravalo na ovakav scenarij.

Prateći trend poskupljenja kako u svijetu tako i u našoj državi nemoguće je isporučivati usluge grijanja, vode, odvoza smeća, održavanje higijene gradskih ulica i zelenih površina po cijenama koje se nisu mjenjale u posljednjih 10 godina.

Odbijanjem usvajanja cjenovnika od strane Gradskog vijeća kojim bi se minimalno povećale cijene usluga za građane Grad Zavidovići iz svog Budžeta na godišnjem nivou izdvaja preko 700.000,00 KM na ime subvencioniranja razlike cijena komunalnih usluga.

Dakle, da pojednostavim, od građana koji nemaju pristup gradskom grijanju, gradskoj vodi i kojima još uvijek nije riješeno pitanje odvodnje otpadnih voda uzimaju se sredstva za tu namjenu i usmjeravaju se komunalnom preduzeću na ime uplaćivanja razlike cijena za građane koji imaju pristup navedenim uslugama.

Iako to nije popularna odluka, za normalno funkcionisanje JKP “Radnik” d.o.o. i za zadovoljenje osnovnih radničkih prava potrebno je usvojiti novi cjenovnik na osnovu realnih pokazatelja i kretanja cijena na tržištu ili će navedeno preduzeće doživjeti stečaj, odnosno gašenje.

Pokušavao sam i pokušavam zajedno sa gradskim vijećnicima, Nadzornim odborom, Skupštinom te direktorom preduzeća, u čijoj je isključivoj nadležnosti rješenje komunalnog preduzeća, da povedemo računa i da svojim odlukama učinimo sve za očuvanje preduzeća ali i da budemo prema svakom građaninu našeg Grada jednaki bez diskriminacije. To je naša obaveza.

Grad Zavidovići spreman je subvencionirati cijene komunalnih usluga za najugroženije kategorije stanovništva a dok se stanje u JKP ne stabilizuje pozivam sugrađane na strpljenje. Također pozivam zaposlenike da jednako shvate ozbiljnost situacije i odgovornog obavljanja poslova koji su u njihovoj nadležnosti a vjerujem da ćemo shodno Zaključku Kolegija Gradskog vijeća na sjednici GV kroz tačku dnevnog reda doći do pozitivnog ishoda nastale situacije.

Zdici.info