Firma PREIS Usora zapošljava TIG zavarivača

Sponzorisano

PREIS USORA doo je međunarodna kompanija smještena u Žabljaku, članica PREIS Group Austrija. Zavarene konstrukcije u PREIS-u danas prelaze granice jednostavnog opisa. Primjenjujemo širok spektar metoda i proizvoda pritom koristeći najnaprednije tehnologije. Isto vrijedi i za ostale grane čeličnih konstrukcija u PREIS-u kao što su rezanje, strojna obrada, pjeskarenje, bojanje i premazivanje. Sa zadnjim investicijama u unapređenje proizvodnje u PREIS-u napravili smo velik napredak u tehnologiji 21. stoljeća.

Za naš tim stručnjaka tražimo osobu na radnom mjestu:

TIG ZAVARIVAČ

Vaše ključne aktivnosti:

– Samostalno obavlja najzahtjevnije bravarske poslove prema tehničkoj dokumentaciji, u okviru skupine u
kojoj se nalazi,po uputama svog nadređenog
– Odgovoran je za izvršenje dnevnog plana
– Odgovoran je za kvalitet poslova kojih obavlja
– Odgovoran je za efikasno rukovanje i, korištenje potrošnih materijala i alata/mašina
– Ispravno popunjava proizvodnu dokumentaciju, označava zavarene dijelove, evidentira i vrši kontorlu pozicija i dijelova prema internim uputama
– Poštuje tehničke podatke, instrukcije za rad i održavanje u cilju dobijanja proizvoda u skladu sa zahtjevima standarda i kupca
– Na zahtjev poslovođe radi na obučavanju manje iskusnih kolega unutar svoje skupine
– Odgovoran je za urednost radnog mjesta i lokacije na kojoj obavlja posao.
– Obavlja i druge poslove po uputama svog nadređenog.
– Po potrebni upravlja kranom u proizvodnji.

Vaš profil:

– Sretnja stručna spremna KV/SSS zavarivač
– Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
– Komunikativnost, savjesnost i discipliniranost
– Sklonost timskom radu
– Spremnost na rad u smjenama

Nudimo Vam:

– Siguran posao
– Stimulativna financijska primanja
– Naknadu za prekovremeni rad, rad noću i blagdanom
– Naknadu za prijevoz
– Mogućnost napredovanja
– Stručno usavršavanje

Ako želite raditi u stabilnoj firmi, te sudjelovati u stvaranju organizacijske kulture, pridružite nam se i postanite dio našeg tima. Za više detalja prijave su lično u sjedištu firme (PREIS USORA d.o.o. Žabljak bb, 74230 Usora) kao i na kontakt telefon 063 399 119!

preisgroup.com

Zdici.info