„Dječiji vrtić“ Zavidovići: JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos radnika/ica

Biznis

Javna ustanova „Dječiji vrtić“ Zavidovići raspisuje konkurs u prijem radni odnos za radno mjesto:

1. Odgajatelja/ice na neodređeno vrijeme – jedan izvršilac na puno radno vrijeme
2. Njegovatelja/ice u jasličkoj grupi, na neodređeno vrijeme – jedan izvršilac na puno radno vrijeme
3. Njegovatelja/ice ujasličkoj grupi, na određeno vrijeme na period od 12 mjeseci (1 godina) – jedan izvršilac na puno radno vrijeme

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs (sa obaveznom naznakom adrese, e- mail-a i kontakt
telefona) kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova, original ili ovjerena kopija:

1. Kraća biografija
2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja,
3. Bableaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠS, nastavnik predškolskog
odgoja i obrazovanja) ili za poziciju broj 2. i 3. diplomu o završenoj školskoj spremi mediciskog usmjerenja
4. Uvjerenje o državljanstvu
5. Izvod iz Matične knjige rođenih
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
7. Dokaz o radnom iskustvu
8. Ljekarsko uvjerenje
9. Uvjerenje o nekažnjavanju
10.Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
11.Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

PREUZIMANJE

Javni oglas JU “Gradski dječiji vrtić” Zavidovići

Zdici.info