Delegacija Općine Zavidovići na prijemu kod člana Predsjedništva Šefika Džaferovića

Dešavanja

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Šefik Džaferović i Općinski načelnik Hašim Mujanović održali su 22.03.2021. godine sastanak u Sarajevu na kojem se razgovaralo  o mogućnostima iskorištavanja hidro potencijala na području općine Zavidovići, izgradnji infrastrukturnih objekata (Brza cesta Žepče – Zavidovići – Tuzla, mostovi, uređenje obala rijeka i dr.), razvoju industrije i turizma, deminiranju teritorije općine Zavidovići, proglašenju statusa Grada Zavidovići i potrebama za razvoj sporta.

Općinski načelnik Hašim Mujanović je istakao značaj iskorištavanja hidropotencijala rijeka Bosne i Krivaje na području općine Zavidovići, te koristima za naše stanovništvo i lokalnu zajednicu koju bi imali od tih projekata. Nadalje je istakao potrebu za aktivnijim i ravnomjernijim angažmanom viših nivoa vlasti prilikom realizacije infrastrukturnih i drugih projekata na području općine Zavidovići kao i u drugim općinama i gradovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, u prvom redu na uređenju obala rijeka Bosna i Krivaja, te izgradnji i rekonstrukciji cesta (Zavidovići – Kamenica i Zavidovići – Olovo).

Općinski načelnik Hašim Mujanović je iskoristio priliku da upozna člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Šefika Džaferovića o inicijativi Općina Zavidovići, Banovići, Žepče i Grada Živinica za prekategorizaciju regionalne ceste Žepče – Zavidovići – Banovići – Živinice u magistralnu cestu sa razlozima za pokretanje ove inicijative. Također je Općinski načelnik Hašim Mujanović istakao uspjehe sportskih klubova i razvoj sporta na području općine Zaviovići i potrebama za rekonstrukciju Gradske sportske dvorane i planu izgradnje novih sportskih objekata.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Šefik Džaferović izrazio je dobrodišlicu i zadovoljstvo zbog održavanja navedenog sastanka, te je podržao aktivnosti općine Zavidovići koje je prezentovao Općinski načelnik Hašim Mujanović i smatra da su one dobar pravac budućeg razvoja općine Zavidovići. Također je izrazio interesovanje po pitanju IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići – u stečaju, radnicima koji su još uvjek ostali nezbrinuti i mogućnostima stavljanja ovog industrijskog potencijala u funkciju razvoja industrije i zapošljavanja.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Šefik Džaferović je istakao značaj izgradnje autoputa Sarajevo – Tuzla – Beograd za općinu Zavidovići budući da dio navedne saobraćajnice prolazi kroz područje naše Općine, te je iznio mišljenje da se Općina Zavidovići treba aktivnije uključiti u kreiranju dinamike njezine izgradnje.U narednom periodu radit će se aktivno na poljima koja su istaknuta tokom sastanka, na kojem je Član predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Šefik Džaferović pokazao dobro poznavanje prilika u općini Zavidovići budući da je u više navrata istakao da je rođen i da je živio u Zavidovićima.

Zdici.info