Danas se obilježava 40. godina pruge Šamac - Sarajevo

Dešavanja

Danas se u Sarajevu, Zenici, Doboju i staničnim mjestima na željezničkoj pruzi od Sarajeva do Doboja, obilježeva 40-godišnjnica ORA (Omladinskih radnih akcija) „Šamac-Sarajevo“, odnosno izgradnje drugog kolosijeka pruge od Zenice do Doboja, koju je 1987. godine gradila omladina iz cijele Jugoslavije.

Izgradnja drugog kolosijeka pruge  Šamac – Sarajevo, dionica Doboj– Zenica, počela u proljeće 1978. godine, a završena sedam mjeseci kasnije.  Mladići i djevojke nekadašnje Jugoslavije su dali svoj doprinos, ali najteže poslove je obavljala profesionalna građevinska operativa. Potom su slijedile brojne druge omladinske radne akcije širom Jugoslavije na kojima su hiljade, desetina hiljada mladića i djevojaka iz cijele zemlje godinama gradili puteve, pruge, mostove, javne zgrade, nasipe…

Drugi kolosijek od Doboja do Zenice 1978. gradilo je 24.000 omladinaca i omladinki svrstanih u 250 radnih brigada iz svih krajeva Jugoslavije, a bila je i brigada djece naših radnika u inozemstvu i brigada mladih vojnika i starješina iz JNA; Sudjelovao je i jedan broj mladića i djevojaka iz drugih zemalja.

I drugi kolosijek je bio podvig budući da je trebalo ugraditi oko milion kubnih metara materijala, probiti sedam tunela, među kojima su najteži bili Vranduk i Sikola, sagraditi 34 mosta, izmještati korito rijeke Bosne, istovariti i položiti oko 120.000 pragova, istovariti i razasuti 250.00 kubnih metara tucanika, iskopati brojne kanale i temelje za stubove kontaktne mreže jer pruga je elektricirana.

Izračunato je da su brigadiri na akciji radili više od milion i šest stotina hiljada efektivnih sati, ostvarujući pri tome normu od blizu tri miliona sati čiji finansijski efekat premašuje 169 miliona dinara.

Zdici.info