Danas je Svjetski dan srca

Zabava

Na današnji dan, 29. septembra, obilježava se Svjetski dan srca, globalno najveća platforma podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima.

Godišnja akcija Svjetski dan srca Svjetske kardiološke federacije posvećena je vođenju globalne borbe protiv KVB, uključujući bolesti srca i moždanog udara.

Kao jedini globalni zagovornik i čelna organizacija Svjetska kardiološka federacija okuplja KVB zajednicu da upravlja dnevnim aktivnostima i pomaže ljudima da žive duže i bolje sa zdravijim srcem.

Radi s više od 200 organizacija članica u više od 100 zemalja, a cilj ove organizacije je do 2025. godine za 25 posto smanjiti prijevremeno umiranje od KVB u svijetu.

Visoka razina glukoze (šećera) u krvi može ukazivati na šećernu bolest. Kardiovaskularne bolesti (KVB) su odgovorne za 60% svih smrtnih slučajeva u osoba oboljelih od šećerne bolesti. Stoga, ako se povišene koncentracije šećera ne otkriju i ne liječe pravodobno, može doći do povišenog rizika obolijevanja od bolesti srca i moždanog udara.

Visoki krvni tlak je prvi na listi rizičnih čimbenika kardiovaskularnih bolesti. Zovu ga tihi ubojica zbog toga što obično nema znakova upozorenja ili simptoma, a mnogi ljudi nisu svjesni da imaju povišen tlak.

Dakle, povodom Svjetskog dana srca čvrsto odlučite krenuti u akciju, kako biste Vi i Vaša porodica sačuvali i učinili Vaše srce zdravim i tako ostvarili trajni boljitak za Vaše zdravlje.

-Nahranite Vaše srce.
-Pokrenite Vaše srce.
-Volite Vaše srce.
-I udahnite novu snagu Vašemu životu.

Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti BiH organizovat će 29. septembra u Sarajevu međunarodni simpozij i tako obilježiti Svjetski dan srca, a sudjelovat će stručnjaci iz Austrije, Slovenije i BiH.

– Taj skup zvaničnog naziva “Bolesti mitralne valvule kod djece i odraslih” bit će održan u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti BiH – najavio je organizator.

Svjetska kardiološka federacija uspostavila je 29. septembar kao Svjetski dan srca, a prvi put je obilježen 2000. godine.