Da li Općina Zavidovići izdvaja dovoljno sredstava za aktivnosti mladih?

Dešavanja

Nevladina organizacija ALD  provela je istraživanje o stepenu provođenja Strategije omladinske politike Općine Zavidovići 2018-2023 i potrebama mladih osoba na području općine Zavidovići.

Ističu da su anketom  prikupili informacije u cilju daljnjeg djelovanja institucija u cilju rješavanja problema i potreba sa kojima se susreću mladi na području Zavidovića, te dodaju da će u narednom  periodu  putem infografike predstaviti rezultate istraživanja do kojih su došli provodeći anketu među mladim osobama.

Na pitanje da li Općina Zavidovići izdvaja dovoljno sredstava za aktivnosti mladih, 90,3% ispitanika smatra da su to nedovoljna izdvajanja.

Na pitanje da li Općina Zavidovići treba da ima fond za podršku pri pokretanju vlastitog biznisa, 97,9% ispitanika smatra da treba da postoji ovakav fond.

Na pitanje da li na području općine Zavidovići postoji dovoljan broj edukacija i informacija o pokretanu vlastitog biznisa, 98,9% ispitanika smatra da je to nedovoljan broj.

Rezultati ispitanika najbolje svjedoče stanje na području općine Zavidovići, a da li će nadležni poduzeti konkretne korake na rješavanju ovih problema ostaje da vidimo.

 

Zdici.info