BiH u rangu s Afrikom po broju oboljelih od morbila u ovoj godini

Život

Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je kako je napravljen korak unazad kada je riječ o naporima u borbi protiv morbila. Prema objavljenim podacima, Bosna i Hercegovina se po broju oboljelih u ovoj godinu našla u rangu s afričkim zemljama.

Zavodi za javno zdravstvo i zdravstvene institucije u BiH pripremaju se na novi val zbog predstojeće sezone gripe i virusa, kada se i poveća broj oboljelih od morbila. U prošloj godini na području BiH registrovano je više od 1.400 oboljelih.

U Federaciji, ali i nekim dijelovima Republike Srpske, bila je proglašena i epidemija morbila. Samo na području FBiH do sada je zabilježen 1.331 slučaj oboljelih od morbila, a dva su smrtna slučaja.

Među oboljelim od morbila 64 posto slučajeva bile su osobe mlađe od 10 godina. Iz Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH kazali su nam da je, s obzirom na vakcinalni status, 99 posto oboljelih bilo nevakcinisano ili nepotpuno vakcinisano. Slučajevi morbila registrovani su u svim kantonima Federacije BiH, najviše u Kantonu Sarajevo (65 posto) i Srednjobosanskom kantonu (22 posto).

“Prema istraživanju koje je proveo Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, roditelji kao razloge za nevakcinisanje navode zabrinutost u vezi sa sigurnošću vakcinacije, percepciju o kvalitetu određenih vakcina, nepovjerenje u zdravstveni sistem i sistem uopće. Većina ovih zabrinutosti se bazira na informacijama dobijenim putem medija i interneta. Pojedini roditelji navode priče prijatelja ili poznanika o neželjenim događajima koje dovode u vezu s vakcinacijom, navode se slučajevi autizma… Kao razloge za neredovitu vakcinaciju djece roditelji navode i radno vrijeme domova zdravlja i vrijeme predviđeno za vakcinaciju, zaposleni roditelji navode i vlastitu neorganizaciju, kao i stalnu promjenu pedijatara i stanja koja se često pogrešno smatraju kontraindikacijama”, kazali su nam iz ove službe.

U RS-u je prošle godine registrovano 80 pacijenata, a od početka do danas ove godine 68 oboljelih od morbila. Kao i na području FBiH, oboljeli pacijenti su većinom bili nevakcinisani ili nepoznatnog vakcinalnog statusa. Najviše oboljelih je bilo na području Istočnog Sarajeva i Pala.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 5. novembra ove godine u 187 zemalja članica prijavljeno je više od 413 hiljada oboljelih. Najgora situacija je u Kongu gdje je zabilježeno više od 250 hiljada sumnjivih slučajeva i više od 5.000 smrtnih slučajeva povezanih s morbilama. Novi slučajevi se bilježe i u drugim afričkim zemljama iz sedmice u sedmicu.

Bosna i Hercegovina se po broju oboljelih našla “rame uz rame” s afričkim zemljama, Gruzijom, Ukrajinom, Kazahstanom, Indijom te pojedinim zemljama Latinske Amerike u kojima je zabilježeno 50 slučajeva na milion stanovnika.

Svjetska zdravstvena organizacija apelovala je na sve države da osiguraju visok stepen vakcinacije protiv morbila, da ponude vakcinaciju osobama koje nemaju dokaz o imunizaciji, jačaju epidemiološki nadzor za slučajeve temperature s osipom kako bi spriječili epidemiju, osiguraju da se svi uzorci krvi osoba za koje se sumnja da su zaražene analiziraju u roku od pet dana, budu spremne za brzi odgovor na uvezene slučajeve morbila kako bi spriječili širenje, prepoznaju komplikacije na vrijeme i ponude adekvatan tretman kako bi spriječili smrtne slučajeve te da djeci s ospicama u ishranu uvrste A vitamin kako bi smanjili komplikacije i smrtnost. Naglašavaju kako je potrebno osigurati i to da medicinsko osoblje bude vakcinisano.

Zavod za javno zdravstvo FBiH provodio je mjere intervencije za poboljšanje obuhvata imunizacijom, među kojima je podjela informaciono-edukativnih materijala za roditelje, razvoj aplikacije za mobitel s osnovnim informacijama o vakcinama i vakcinaciji, kao i mogućnosti za redovno vođenje kalendara imunizacije djeteta i sistema za podsjećanje na vakcinaciju.

“U prošloj godini realizovani su i treninzi za zdravstvene radnike o neposrednoj komunikaciji o imunizaciji, koje je prošlo 220 učesnika, kao i priprema i štampanje Priručnika o imunizaciji, koje je kreiralo Evropsko društvo za pedijatrijske infektivne bolesti i Svjetska zdravstvena organizacija. Također, web stranica ZZZ FBiH dio je Mreže o sigurnosti cjepiva (Vaccine Safety Net) kojom Svjetska zdravstvena organizacija pokušava uspostaviti standarde za kvalitet informacija o zdravstvenim pitanjima, odnosno informacija o vakcinama. Koristi vakcinacije, sigurnost i učinkovitost su dokazani i podržani naukom, ali je potrebno u kontinuitetu raditi na njihovoj učinkovitoj komunikaciji i razumijevanju, i svi koji u tome učestvuju imaju važnu ulogu”, kazali su iz Službe za epidemiologiju ZZZ FBiH.

Izvorni Članak: www.klix.ba