Apel Direkciji za ceste Zeničko-dobojskog kantona, nažalost, samo djelimično urodio plodom

Dešavanja

Još jedan poziv na pravednu i korektnu raspodjelu sredstava.

Nakon niza usmenih i pismenih apela upućenih Ministarstvu za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, te Direkciji za ceste Zeničko-dobojskog kantona u čiju nadležnost je povjereno održavanje i uređenje regionalnih puteva na našoj Općini (Zavidovići – Kamenica – Ponijeri, Zavidovići – Ribnica – Olovo, Ribnica – Banovići, Zavidovići – Maglaj) proteklih dana započela je sanacija udarnih rupa i oštećenja i to na Regionalnom putu R466 Zavidovići – Kamenica – Kakanj.

Obzirom da se radi o regionalnom putu kojim se u proteklom periodu vršila eksploatacija šumskog bogatstva a isti je duži niz godina zapostavljen i dotrajao te je u maju 2019. godine usljed vremenskih nepogoda i visokog vodostaja rijeke Gostović pretrpio brojna značajnija oštećenja i suženja Općinski načelnik smatra da je ova sanacija neadekvatna i nedovoljna.

Radi se o putnom pravcu kojem gravitira značajan broj stanovnika koji zaslužuju adekvatnu putnu infrastrukturu. Jedan od razloga je i što je ovaj putni pravac veza sa turističkom destinacijom – Park prirode Tajan u čijem sastavu su izletište “Kamenica”, izletište “Botašnica”, izletište “Ponijeri”, Buretina, golf tereni, škola jahanja u Priluku, jezero Mašica, značajni speleološki objekti i brojni drugi sadržaji kao što su Klek, kamene kugle i stećci koji su nedovoljno posjećeni zbog veoma loše putne infrastrukture kako od lokalnog stanovništva tako i turista iz cijele Bosne i Hercegovine.

Kada je u pitanju regionalni put R467 Zavidovići – Ribnica radi se o jednom od najlošijih puteva u Federaciji Bosne i Hercegovine a isti je veza Zavidovića sa općinom Olovo i Tuzlanskim kantonom. I ovim putnim pravcem vrši se eskploatacija šumskog bogatstva kao i drugih prirodnih bogastava a značajno je spomenuti i turističke lokacije koje su nedovoljno posjećene i čiji potencijali su nedovoljno iskorišteni također iz razloga veoma loše putne infrastrukture.

Pored gore navedenog bitno je spomenuti i željezni most na rijeci Krivaji u naseljenom mjestu Stavci starosti oko 60 godina a koji zahtjeva rekonstrukciju i izgradnju adekvatnih pješačkih staza kao i most preko rijeke Gostović u naseljenom mjestu Sinanovići čije su pješačke staze skoro u potpunosti devastirane što dovodi u pitanje bezbijednost pješaka i učenika na putu prema školi i nazad.

Potrebno je povesti računa i o horizontalnoj signalizaciji koja se nije iscrtavala od prošle godine a većina saobraćajnih znakova i putokaza je uništena, oštećena ili uklonjena.

Općinski Zavidovići iz navedenih razloga još jednom upućuje apel nadležnom Ministarstvu i Kantonalnoj direkciji za ceste da pristupe temeljitoj rekonstrukciji regionalnih putnih pravaca uz izgradnju potrebnih potpornih zidova i proširenja iz gore navedenih razloga a i iz razloga što svi građani našeg kantona ravnomjerno, kroz određene namete, izdvajaju sredstva za održavanje i uređenje ovih putnih pravaca, te stoga poziva na ravnomjernu raspodjelu istih sredstava i pravičan odnos prema svim građanima Zeničko-dobojskog kantona.

Također, usporedbe radi, potrebno je da zaposleni iz Direkcije za ceste Zeničko-dobojskog kantona dođu do granice s općinom Banovići (Tuzlanski kanton) te se uvjere u domaćinski i odgovoran odnos prema građanima, vozačima i novcu koji se izdvaja jer je razlika u kvalitetu puta očigledna a radi se o istoj kategorizaciji puta.

Zdici.info