Amer Avdičević: Demant na objavljeni demant o pripravnosti apoteka

Dešavanja

Na redakcijski e-mail portala stigao je demant Amera Avdičeviča, vijećnika A-SDA-a iz Zavidovića, po pitanju objave demanta vijećnika Harisa Hodžića na našem portalu “Pripravnost apoteka je oduvijek postojala, građani zaslužuju da znaju istinu”.

Građani zaslužuju da imaju pristup relevantnim informacijama, a ne obmanama javnosti. Sastanak nije realizovan na osnovu Inicijative za osnivanje Javne ustanove Apoteka, sastanak je realizovan nakon Zaključka OV (Slika u prilogu), koji je predložen i usvojen od strane aktuelne većine u sazivu vijeća.

Također, prijedlog rotacije 9 apoteka, dolazio je od strane većine, a ne od uvaženog kolege.

Pripravnost apoteka NIJE oduvijek postojala, ona je tek proizašla kao rezultat Zaključka vijeća, sastanka Načelnika sa vlasnicima apoteka i ostalim angažovanim osobljem.

Inicijativa je odbijena iz dosta razloga. Prije svega nije postojala zakonska mogućnost da se realizuje navedena inicijativa. ( u prilogu slika Stav po inicijativi. )

– ODBIJENA od strane Načelnika i nadležne općinske službe
– ODBIJENA od strane Komisije za statut i propise

Nije postojala budžetska mogućnost za realizaciju inicijative, neutemeljena bez navedenih budžetskih mogućnosti i kao takva u potpunosti ekonomski neprovodiva

– ODBIJENA od strane Komisije za budžet i finansije
– ODBIJENA od strane Kolegija vijećnika OV
– ODBIJENA od strane Općinskog vijeća

Najiskrenije upućujem izvinjenje svim vlasnicima i uposlenicima koji se bave apotekarskom djelatnošću na području naše općine. Nisu zaslužili da ih se svrstava u osobe sklone kako se navodi, parafraziram ŠTELI, VEZI, POZNANSTVU, RODBINSKOJ POVEZANOSTI.

Ovo nije kolektivni stav vijeća, nego jednog općinskog vijećnika koji očigledno ne cijeni napor, rad i trud onih koji se stavljaju na raspolaganje građanima kada im je najpotrebnije, tj. kada se radi o lijeku.

Iz navedenih razloga, općinsko vijeće glasalo je PROTIV ovakve inicijative, te predložilo Zaključak kojim obavezuje Načelnika zajedno sa saradnicima na sastanak sa vlasnicima apoteka koje egzistiraju na području općine Zavidovići i pronalazak najboljeg rješenja za ovu problematiku.

Rješenje zvano PRIPRAVNOST APOTEKA smatram dobrim i prihvatljivim za sve građane.

Smatram ga zasigurno boljim od jeftinih populističkih inicijativa, pri čemu se na najjadniji način iskorištavaju osjetljive kategorije stanovništva (bolesnici, borci, djeca i sl.), sve u svrhu lične promocije što pokazuje i plaćeno sponzorisanje objave koja je danas odjeknula na Facebook-u.

Svaki vijećnik/vijećnica je osoba kojoj može zatrebati lijek. Svaki vijećnik/vijećnica ima porodicu užu/širu kojoj može zatrebati lijek. Svakom vijećniku/vijećnici iz navedenih razloga je u interesu da pronađe najbolje i izvodivo rješenje za ovu problematiku. Naveo sam niz razloga zbog kojih je inicijativa bila neizvodiva, a sa svojim kolegama zaključkom i drugim angažmanima pronašli smo trenutno jedino moguće i prihvatljivo rješenje.

Zdici.info