100.000 KM za završetak radova na novom objektu Male Sirene

Dešavanja

U Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike jučer je potpisan ugovor o sufinansiranju završetka radova na novom objektu Male Sirene u Zavidovićima.

-Svakodnevno potpisujemo ugovore o sufinansiranju različitih projekata diljem Federacije koji će sigurno doprinijeti poboljšanju usluga korisnicama ustanova i organizacija koje brinu o potrebama najranjivijih članova društva.Jedan takav je i dnevni centar Udruženje Mala Sirena u Zavidovićima u kojem svakodnevno borave djeca s teškoćama u razvoju gdje se ovoj djeci uz podršku stručnog osoblja i savremenih pomagala nastoji pomoći da te teškoće budu manje, a njihova prilagodba svakodnevnici lakša.- naglasio je Adnan Delić, ministar Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.

U Maloj sireni je gužva jer je nažalost sve više djece kojoj treba podrška i pomoć, a prilikom naše posjete obišli smo novi objekat koji gradi ovo udruženje.

-Objekat je napravljen uz poštivanje svih standarda, a kad uskoro otvori svoja vrata bit će među najsavremnijima dnevnim centrima u Federaciji. Da bismo ubrzali dan otvaranja i da bismo i mi bili među onima koji olakšavaju, Maloj sireni sufinansiramo troškove završnih radova na novom objektu u kojem će djeca učiti i razvijati svoje vještine i sposobnosti uz podršku stručnjaka i novih tehničkih dostignuća.- istakao je Delić.

 

Zdici.info